Konkurs – Konkurs hjelp – Oppbud hjelp – Økonomi råd

Hjelp når du trenger det, hvor du trenger det!

Konkurs – Konkurshjelp – Økonomihjelp – Trenger du konkurshjelp og økonomisk rådgivning?

Hei,

Velkommen til min nye blogg. Jeg ønsker at min nye blogg skal bli et oppslagsverk til praktisk hjelp og veiledning for alle næringsdrivende som står i fare for å bli slått konkurs eller har kommet i faresonen på grunn av finanskrisen.

Kontakt konkurshjelp direkte her! – Mobil: 45 10 15 56

Jeg håper mine egne erfaringer, kontaktnett og nyttige linker til de rette stedene for hjelp skal gi deg den dytten i riktig retning som du trenger i en slik situasjon.

Dette skal ikke bli en ny «informasjons side». Dette skal bli en blogg som gir deg bruksanvisningene for hvordan du løser dine akutte problemer.  Her vil du finne raske og praktiske løsninger. Kan jeg ikke hjelpe deg vil en av linkene på denne siden gi deg den hjelpen du trenger!

Følg med her vil det komme mye spennende tips og informasjon

juni 2, 2011 Posted by | Økonomi, Firma rådgivning, Konkurs, Privat Økonomi, Samfunn og Politikk | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 kommentar

Konkurs -Konkurs hjelp – Hvordan unngå omstøtelse i konkurser?

Omstøtelse etter dekningsoven §§ benyttes i konkurser, herunder i tilfeller hvor man selv melder oppbud. Dekningsloven gir bostyrer muligheter til å omstøte tbetalinger, sikeretsstillelser, pantsettelser, salg og andre overføringer av verdier.

Omstøtelse fristen er normalt 3 måneder, men hvis du har f.eks. utbetalt lønn til nært familiemedlem som har jobbet i samme bedrift som deg, kan lønnen omstøtes inntil 1 år. Dt kalles forfordeling av kreditorene. Dvs. at du gir en kreditor prioritet fremfor andre og det er ikke tillat iht. Dekningslovens bestemmelser.

Skal du unngå omstøtelse må alle transaksjonene og aktivitetene skje minst 3 måneder før du går konkurs eller melder oppbud. I motsatt fall er det stor risiko for at alt blir tilbakeført til boet.  Er mottakeren av verdiene klar over eller burde vært klar over t du er ilsolvent. Kan omstøtelsen skje utover 3 måneder.

Hovedreglen er at man foretar alle transaksjoner minst 3 måneder før og at hvis man skal overføre til en nær krets, bruker et mellom ledd. Hvis du ønsker råd eller yttligere informasjon. Eller at du trenger et mellomledd for dine transaksjoner og aktiviteter. Kan du kontakte et firma som jeg hvet har hjulpet andre aktører og de har mange løsninger på dine utfordringer.

Har du akutte problemer kontakt disse rådgiverne, på telefon: 45 10 15 56

(Generelle henvendelser):

penger

Trykk her for å sende innkontaktskjema for generelle henvendlser!

Konkrete henvendelser: Konkurs og re-strukturering av næringsvirksomhet:

Trykk her for å sende in kontaktskjema for konkurs og re-strukturering!

Konkrete henvendelser: Etablering av nye selskaper og Utenlandske bankkonto:

Trykk her for å sende inn kontaktskjema for nyetablering av bedrifter og åpne utenlandsk bankkonto!

http://konkurs-okonomi-hjelp.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 23, 2009 Posted by | Økonomi, Samfunn og Politikk | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Legg igjen en kommentar